Seedning till Start1 kl 9:00 och Start2 kl 12:30 i Långloppet 42 km

25 januari 2014

Västgötaloppet 42 km genomförs även 2014 med ”förskjuten vågstart” med Start1 kl 9:00 och Start2 kl 12:30. seedning till Startomgång och Startled i resp. startgrupp är baserat på seedningsunderlaget i skidresultat.se och uppgivet startled i årets Vasalopp.

Start1 kl 9:00 är avseed för deltagare anmälda i Tävlingsklassen med en åkkapacitet på 42 km under 3 timmar.
Vi kommer inte att hindra någon från att starta i Start1, men strax över 3 timmar kommer ”repet” att dras, för att förbereda för Start2 kl 12:30. Så det är upp till varje åkares goda omdöma att välja Start1 eller Start2. Ev. kvarvarande tävlande i banan när repet dras blir oplacerade och utan resultat.

Start2 kl 12:30 och är avsedd för åkare anmälda i Tävlingsklassen med en bedömd åktid över 3 timmar och för samtliga som är anmälda i Motionsklassen (startar i sista ledet).

Åkare som bedömer att de blivit placerade i ”fel” Startgrupp, Startled eller av annat skäl vill begära byte av Startomgång och/eller startled, eller vill byta klass kan endast göra det i Tävlingsexpeditionen i Tävlingscentret vid skidstadion i Ulricehamn på tävlingsdagen, dock absolut senast 1 tim före start. Vi tar inte emot denna typen av frågor på Västgötaloppets mail.

Tävlande som är kvalificerad att starta i Start1, men som ändå väljer att starta i Start2 placeras längst fram i Start2. Av erfarenhet från ifjol får de i främsta startledet i Start2 möjlighet till mycket bra åktider därifrån också. Det var många som åkte under 3 timmar från Start2 ifjol.

Resultaten från de båda förskjutna vågstarterna slås samman till en enda resultatlista. Skulle yttre omständigheter göra att tävlingsförhållandena drastiskt skiljer sig mellan de båda starterna och sportslig rättvisa inte skipas, har Tävlingsjuryn rätt att besluta om att varje start blir en separat tävling med separata resultatlistor, vilket även är godkänt av både Svenska Skidförbundet och Vasaloppet.
Med erfarenhet från ifjol då Västgötaloppet också genomfördes med förskjuten vågstart, men då på 6 km konstsnö som höll fantastiskt bra, så bedömer vi risken för en delad resultatlista i år som väldigt liten. Av samma skäl planerar vi inte heller att spåra om mellan Start1 och Start2. Skulle Tävlingsjuryn fatta beslut om att omspårning ska ske mellan de båda starterna, kan det innebära att Start2 senareläggs något.

 

 

kommentarer