Om oss

Västgötaloppet arrangeras av en väldigt stark organisation bestående av de tre föreningarna Tvärreds IF, Ulricehamns IF och Äspereds IF. Under 2011 började planerna på att utöka Västgötaloppet och låta det växa till att bli mer än bara ett vinterarrangemang. Cykel är ett fantastiskt redskap för motion och träning och planerna på att arrangera en cykeltävling växte fram.

Under 2013 intensifierades arbetet och en stomme för den blivande organisationen sattes ihop för att undersöka möjligheterna till ett bra arrangemang även sommartid. Under hösten 2013 genomfördes ett lyckat bantest och organisationen kände sig redo att köra igång skarpt 2014.

Redan från starten 2014 kom Västgötaloppet MTB att ingå i den Svenska långloppscupen Mitsubishi MTB Challenge.

Det är nu femte MTB-loppet vi arrangerar och vad gäller kundnöjdhet av både elit samt motionär, så ligger vi i den absoluta toppen av loppen i Mitsubishi MTB Challenge.

Lassalycksområdet har höjts till skyarna av världspressen vad gäller längdskidor. Vi arbetar i samma anda vad gäller MTB.